Филип Јевтић

[ arXiv.orgPrimePages ]


§ Математика

• Generalized Tonnetz and discrete Abel-Jacobi map [JZ-2020.bib]

   arXiv:2002.09184

• Polytopal Bier spheres and Kantorovich-Rubinstein polytopes of weighted cycles [JTZ-2019.bib]

   SpringerLinkarXiv:1812.00397

• Cyclohedron and Kantorovich-Rubinstein Polytopes [JJZ-2018.bib]

   SpringerLinkarXiv:1703.06612


§ Политика

• Контравредности [konta.html]

• Рад рада ради [rrr.html]

• Конфучије и Његош [kinj.html]

• Србијанци и Хрватијанци [sih.html]

• Српско-ирски речник [sir.html]


§ Математика (Остало)

• Рамануђанов доказ Бертрандовог постулата [rdbp.pdf]

• Чланови A171720 мањи од 10^9 [b171720.txt]

• Децимални запис простог броја 1091·2713839+1 [MyProthPrime1.txt]

• Децимални запис простог броја 4613·2704525+1 [MyProthPrime2.txt]


§ Програми

VERSIFY - Literature in the command line


§ Го

• Речник основних Го термина [rgt.html]


§ Линкови


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!