Филип Јевтић

[ Главна страна | Линкови | О мени ]

Математичар.


Области интересовања:

• Математика [arXiv.orgPrimePages]

• Филозофија и религија

• Класична музика

• Го (Igo; Wei Qi; Baduk)

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!