Филип Јевтић

[ Главна страна | Линкови | О мени ]

§ Математика

• Polytopal Bier spheres and Kantorovich-Rubinstein polytopes of weighted cycles [JTZ-2019.bib]

   SpringerLinkarXiv:1812.00397

• Cyclohedron and Kantorovich-Rubinstein Polytopes [JJZ-2018.bib]

   SpringerLinkarXiv:1703.06612


§ Политика

• Контравредности

   Стање Ствари

• Рад рада ради

   Стање Ствари

• Конфучије и Његош

   ПолитикаСтање Ствари

• Србијанци и Хрватијанци [sih.html]

   Политикa

• Српско-ирски речник [sir.html]

   ПолитикаСтање Ствари

• Критика демократије [kd.pdf]

   Нова српска политичка мисао


§ Математика (Остало)

• Рамануђанов доказ Бертрандовог постулата [rdbp.pdf]

• Чланови A171720 мањи од 10^9 [b171720.txt]

• Децимални запис простог броја 1091·2713839+1 [MyProthPrime1.txt]

• Децимални запис простог броја 4613·2704525+1 [MyProthPrime2.txt]


§ Остало

• Речник основних Го термина [rgt.html]

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!